Missie

Het Keramiek Centrum Limburg heeft de ambitie om uit te groeien tot een promotie- en kenniscentrum voor het keramisch ambacht. Onze doelstellingen zijn tweeledig:

Enerzijds willen  we zo veel mogelijk mensen in contact brengen met kwaliteitsvol handgemaakt keramiek. We willen nieuwkomers in het keramisch ambacht de mogelijkheid bieden om onder professionele begeleiding kennis te maken met klei en glazuren. Op deze manier willen we een breder publiek vertrouwd maken met het ambachtelijke productieproces en een hernieuwde appreciatie voor handwerk teweegbrengen.

Anderzijds willen we technische kennis en know-how bewaren voor toekomstige generaties. Ook in de keramiekwereld is helaas de algemene achteruitgang in opleidingsniveau en ervaring merkbaar, die vele andere sectoren plaagt. Daarom willen we een professionele werkplaats en gespecialiseerd onderwijs aanbieden aan keramisten op alle niveau’s.

Met deze doelstellingen in gedachten bieden we een professionele atelierruimte aan en worden er opleidingen en workshops georganiseerdvoor jong, oud, beginners, professionelen,…