Inschrijvingsvoorwaarden KCL

Inschrijvingsvoorwaarden Keramiek Centrum Limburg (KCL)

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en demo’s. Door je in te schrijven geef je aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Ook corona gerelateerde verhindering /ziekte valt onder deze inschrijvingsvoorwaarden.

 

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven kan per e-mail of telefonisch gebeuren.

Inschrijven gebeurt in volgorde van binnenkomen en geldt voor de hele cursus/workshop.

Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. De ontvangstbevestiging ontvang u na maximum 3 doordeweekse dagen.

Als een cursus of workshop volzet is kunt u KCL mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende cursus of workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plaats zijn vrij gekomen, neemt KCL zo snel mogelijk contact met u op.

De reservelijst van een cursus of workshop vervalt bij aanvang van de desbetreffende cursus of workshop.

Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de Inschrijvingsvoorwaarden.

 

Betaling

De deelnemer dient het gehele bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is met KCL.

Bij inschrijving vanaf 14 dagen t/m 8 dagen voor aanvang van een cursus/workshop dient het inschrijvingsgeld binnen 7 dagen betaald te worden, hetzij contant hetzij via een overschrijving.

Vanaf 7 dagen t/m 4 dagen voor aanvang van een cursus/workshop dient het inschrijvingsgeld betaald te worden met een betalingstermijn van 1 dag.

Vanaf 4 dagen t/m 1 dag voor aanvang van een cursus/workshop dient het inschrijvingsgeld onmiddellijk betaald te worden. Hetzij contant hetzij met een overschrijving waarvan het bewijs van betaling nog dezelfde dag per mail naar KCL wordt verstuurd.

Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestigingsmail.

 

Annulering workshop

Bij annulering van een workshop tot 14 dagen vóór aanvang van een workshop krijgt u het volledige bedrag terug, minus €5 aan administratiekosten.

Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 50% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht.

Bij annulering van een workshop op de dag van aanvang of bij het niet verschijnen tijdens een workshop wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Mocht u niet kunnen, dan mag u zelf ook voor vervanging zorgen. Uw deelname is overdraagbaar, maar meld het wel.

Verplaatsing naar een ander lesmoment van een workshop kan tot 14 dagen voor aanvang van een workshop, na overleg met de directie en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

Een gemiste les van een workshop, indien de workshop uit 2 lessen bestaat, kan later ingehaald worden. Dit kan enkel in overleg met de docent gebeuren. Hiervoor vraagt KCL een toeslag van €10 per schijf van 12 minuten.

 Annulering cursus

Bij annulering van een cursus tot 1 maand vóór aanvang van de cursus krijgt u het volledige bedrag terug, minus €15 aan administratiekosten.

Bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van de cursus krijgt u het volledige bedrag terug, minus €25 aan administratiekosten.

Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht.

Bij annulatie van de cursus op de dag van aanvang of bij het niet verschijnen tijdens de cursus wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Mocht u niet kunnen, dan mag u zelf ook voor vervanging zorgen. Uw deelname is overdraagbaar, maar meld het wel.

Verplaatsing naar een ander lesmoment van een cursus kan tot 14 dagen voor aanvang van een cursus, na overleg met de directie en voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Langdurige ziekte

Bij ziekte langer dan 1 maand (30 dagen) heeft u, in overleg met de directie, recht op teruggave van het lesgeld. Teruggave van het lesgeld kan enkel gebeuren na het indienen van een medisch attest.

 

Verhindering

Teruggave van het lesgeld is alleen mogelijk in bijzondere gevallen als langdurige ziekte, verhuizing of verandering van werk(uren). Teruggave van het lesgeld is enkel mogelijk na overleg met de directie en met het voorleggen van een geldig bewijs.

Gemiste lessen kunnen binnen dezelfde reeks tijdens een ander lesmoment ingehaald worden, mits er plaats is en enkel in overleg met de docent(en). Het lesgeld van gemiste niet ingehaalde lessen wordt niet terugbetaald.

 

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door KCL

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. De jaarcursussen (30 lessen) vinden alleen plaats mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

KCL kan, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent kan KCL een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

 

Klachten

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met KCL en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. KCL is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.

Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt KCL het recht alle beeldmateriaal door een van de medewerkers van KCL voor PR doeleinden te gebruiken.

 

Overig

KCL behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft KCL het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug.

 

In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist de directie.

Op al onze cursussen en workshops zijn onze KCL Inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.

 

Geldig vanaf augustus 2020